Allt från administration till deklaration
Norreskogs Redovisningstjänst ägs av Göran Nilsson. Han är auktoriserad redovisningskonsult och startade företaget 1995. Parallellt driver han också en jordbruksverksamhet.
På företaget arbetar förutom Göran ytterligare tre auktoriserade redovisningskonsulter. De arbetar med alla företagsformer samt även med EU stöd till lantbruk.
- Just EU stödet är en ganska stor bit, säger Göran och där har jag varit med från första början och kan grunderna.
Tjänsterna man tillhandahåller består av att man kan hjälpa till att sköta ett företags all administration till att göra bokslut åt de kunder som endast behöver hjälp med det. Man arbetar även med lönehantering. Göran säger att det är kunden som bestämmer hur mycket de vill ha hjälp med.
- Har kunden mycket att göra så är det bättre att de lämnar över det administrativa till oss, förklarar Göran. Det blir billigare i längden. Vi har en nära kontakt med våra kunder och ger alltid bästa service.
De flesta kunderna består av lantbruk, men även verkstäder, affärer, olika typer av företag samt ideella föreningar som Göran också har lång erfarenhet av. Kunderna - som är över 200 - finns i hela Skåne.
- Med dagens moderna IT-teknik spelar det ingen roll var vi fysiskt sitter, säger Göran.

Varje år går personalen på kurser för att hålla sig uppdaterad på vad som händer inom området.
- Det är ett krav från Redovisningsförbundet SRF för att få behålla sin auktorisation, förklarar Göran.
Till sin hjälp i firman har Göran Nilsson sina duktiga kollegor Carina Jönsson, Carolina Jensen samt Majvi Olofsson. Göran kan tänka sig att firman ska växa lite framöver men vill gärna behålla den familjära känslan och betonar att de är ett mycket bra arbetslag som trivs bra både med varandra och kunderna. På sin fritid fotograferar och snickrar han gärna. Dessutom har han sin jordbruksverksamhet att sköta om.


Norrreskogs Redovisningstjänst

Bransch:
Redovisning

Telefon: 0415-703 60
Fax: 0415-703 61


Email:
goran@norreskog.se

Hemsida:
www.norreskog.se

Adress:
Norrreskogs Redovisningstjänst
Norreskog, Killhult 6142
24295 Hörby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN